Žig garancije „Dobro sa Zlatibora“ je registrovan u martu 2020. godine sa ciljem boljeg plasmana lokalnih proizvoda koji imaju svoju autentičnost i tradiciju, kreativnost i inovaciju. Ovo bi bila integrisana promocija proizvoda i usluga zlatiborskog kraja, za koju se zalaže lokalna samouprava opštine Čajetina, TO Zlatibor i PD „Zlatiborski eko-agrar“.