TV "Galaksija 32" Zakonom koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, propisano je da se Arhivska knjiga dostavlja nadležnom arhivu najkasnije do 30. aprila svake godine, za dokumentarni materijal koji je nastao u prošloj godini. Ukoliko stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala ne izvrše svoje obaveze predviđene su novčane kazne. Za pomoć oko primene Zakona i otklanjanja nedoumica, najbolji kontakt je Međuopštinski istorijski arhiv u Čačku.