Treći paket pomoći države privredi i građanima vredan 257 milijardi dinara kreće da se realizuje. U ponoć otvorena je stranica Trezora Republike Srbije za prijave za 30 plus 30 evra.Zainteresovani se za pomoć mogu prijaviti do 15. maja, do ponoći.