Jedna od najugroženijih mesnih zajednica na teritoriji grada Čačka kada je u pitanju opasnost od izlivanja reka je Katrga. „Za ovu mesnu zajednicu ove godine planirana su malo veća sredstva za regulaciju nekih vodotokova, kao što su Bresnička reka, kanal Bukovac, a neke mere po tom pitanju već su preduzete", istako je načelnik Štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević.