Posebna pažnja u radu Poljoprivredne škole u Požegi posevćuje se biznis projektima u preduzetništvu čime se učenici pripremaju da odmah nakon završene srednje škole krenu u vode biznisa.