Već u prvim svojim radovima koji pripadaju savremenim trendovima kretanja u umetnosti, skrenula je pažnju na svoje neobične radove koje je kao predstavnik novog talasa mladih umetnika Jelijana Korać predstavila i londonskoj publici.