TV "Galaksija 32" FONDACIJA “ARKA”KOJA SPROVODI PRVI NACIONALNI ERASMUS + KA 3 PROJEKAT U SRBIJI POD NAZIVOM”PODMLADI DEMOKRATIJU”,ORGANIZOVALA JE DANAS U PROSTORIJAMA NAUČNO TEHNOLOŠKOG PARKA U ČAČKU AKTIVNOST”DIJALOG SA MLADIMA”. OVA VRSTA PROJEKTA PRUŽA MOGUĆNOSTI ZA UKLJUČIVANJE MLADIH IZ SRBIJE U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA O PITANJIMA KOJA IH NAJVIŠE POGADJAJU. MLADIMA SE DAJE PRILIKA DA KOMUNICIRAJU SA DONOSIOCIMA ODLUKA NA LOKALNOM I MEDJUNARODNOM NIVOU