TV "Galaksija 32" Prema objavljenim statističkim podacima za Cobiss.sr mrežu u 2020. godini Gradska biblioteka „Vladislav Petković Disˮ je sa 7.456 aktivnih korisnika najuspešnija biblioteka ovog najvećeg bibliotečkog konzorcijuma koji čine čak 224 biblioteke u Srbiji.