Privrednicima koji posluju duže od dve godine na raspolaganju je mogućnost korišćenja razvojnog programa u kome 20 posto dobijaju bespovratna sredstva, a 80 procenata su kreditna sredstvaza koja se konkuriše kod fonda za razvoj.