Kroz projekat „Naša šuma, naša briga“ koji se u Čačku sprovodi tri godine, danas je u Ulici 7 u blizini Opšte bolnice, zasađeno 41 stablo kuglastog javora, čime se završava prolećno ozelenjavanje grada kroz pomenuti projekat.