Valorizacijom prirodne celine planine Zlatibor od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije, utvrđeno je da poseduje svojstva parka prirode i zato je predložen za zaštitu da bi se očuvali geomorfološki i hidrološki objekti, raznovrsna vegetacija retke i ugrožene životinjske vrste kao izuzetno kulturno i etno nasleđe.