U organizaciji JP „Gold Gondola“ u saradnji sa Gorskom službom spasavanja Srbije, organizovana je vežba evakuacije putnika na liniji „Gold Gondola“, sa popunjenosti kabina od 30 odsto. Cilj vežbe je da se uvežbaju procedure same evakuacije, odnosno da se sinhronizuje rad JP „Gold Gondola“, Gorske službe spasavanja Srbije kao i drugih službi kao što su policija, vatrogasci, dom zdravlja i drugih koji treba da uključeni u ovu vežbu.