Ministarstvo za rad uputilo je danas ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja preporuku o tome pod kojim uslovima mogu da izlaze i posećuju porodicu.