Od početka pandemije, u kovid delu Opšte bolnice, obavljeno je 24.354 pregleda, a hospitalizopvano je 4.845 pacijenata. Dve trećine bolnice pretvoreno je u kovid zonu, a pomoćnik direktora ove zdravstvene ustanove dr Dejan dabić izneo je podatke koji govore o tome šta se radilo u nekovid delu bolnice toko pandemije.