Na deponiji Prelići postavljena je prva baklja, jedina ovog tipa u Srbiji, koja sagoreva sve štetne gasove iz zemlje koje sakuplja 20 biotrnova. Nakon što ona sagori sav metan i ugljendioksid sa ove površine, kreće se sa zatvaranjem deponije.