Dodelom priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima, opštine požega obeležila svoj dan, 7. april.