TV "Galaksija 32" POMOĆNIK MINISTRA POLJOPRIVREDE ALEKSANDAR BOGIĆEVIĆ PRILIKOM NEDAVNE POSETE ČAČKU OSVRNUO SE NA PROBLEM PLASMANA KORMPIRA SA KOJIM SU SE PROŠLE GODINE SUOČILI POLJOPRIVREDNICI. BOČIĆEVIĆ JE REKAO DA SU PANDEMIJSKE OKOLNOSTI UTICALE NA TRŽIŠTE, ALI I DA PROIZVOĐAČI MORAJU USKLADITI SORTIMENT SA TRAŽNJOM.