Danas je počela sedma Sednica Skupštine grada Čačka, a pred odbornicima lokalnog parlamenta su 34 tačke dnevnog reda, nakon što su odlukom Gradskog veća tri tačke povučene sa dnevnog reda. Prema rečima predsednika čačačnske Skupštine Igora Trifunovića jedna od najznačajnijih tačaka jeste kreditno zaduživanje Grada Čačka u iznosu od 25 miliona dinara.