Danas je u Čačku održana 14 sednica Gradskog veća sa 24 tačke. Na bnevnom redu su između ostalog bili prisvajanje zemljišta u javnu svojinu za izgrdanju fiskulturne sale u Sokolani, kao i saobraćajnice i parkinga ispod vidikovca na Kablaru. Odlučeno je i da o svim stambenim gradskim objektima brine Gradska stambena agencija Grada Čačka.