Odlukom odbornika SO Gornji Milanovac, za prvog lokalnog ombudsmana za teritoriju opštine Gornji Milanovac izabran je Miloš Lazarević, diplomirani pravnik iz Milanovca, na mandatni period od 5 godina.Lokalni ombudsman odnosno Zaštitnik građana kao nezavisna institucija trebalo bi da građanima opštine Gornji Milanovac obezbedi zaštitu ljudskih sloboda i prava i to od lošeg, nezakonitog ili nedostojnog postupanja ali i nepostupanja opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova.