Doktor Goran Stevanović je u izjavi nakon satsnak naveo da su bolnička mesta na granici popunjenosti za kovid pacijente. Naveo je i da su zaključili da treba pokrenuti inicijativu da vakcina postane obavezna za zdravstvene radnike.