Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika. Konkursom su predviđena radna mesta – policajac, saobraćajni policajac, granični policajac i policajac za rad u zajednici, a konkurs traje do 8. aprila.