Srbija je daleko od kolektivnog imuniteta, a mnogi ne poštuju preventivne mere, pa ćje od danas mnogo intenzivniji nadzor inspekcije. Najmanje vakcinisanih je među mladima, kojih je tek oko 15 odsto imunizovano. Zato je danas organizovana još jedna akcija promocije imunizacije, posebno za mlađu populaciju.