Prema podacima Radarskog centra Užice, koji pripada Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Grad Čačak je na početku gradne sezone, koja počinje 15. aprila raspolagao sa 318 raketa, raspoređenih u 25 protivgradnih stanica. Svaka stanica je posedovala 13 raketa.