Aktivnosti koje se ovih dana održavaju na Zlatiboru su završne promotivne aktivnosti na projektu prekogranične saradnje koji Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište implementira već 24 meseca sa svojim partnerima iz Srbije a to su Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Srbija šume“. 24 meseca se vredno radilo na sprovođenju svih aktivnosti koje finansira EU iz sredstava IP iz programa za prekograničnu saradnju Srbija – BiH 2014 – 2020.