TV "Galaksija 32" BUDUĆI BRUCOŠI DANAS SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT NA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU. PRIJAVIO SE 301 KANDIDAT. PRELIMINARNI REZULTATI BIĆE OBJAVLJENI VEČERAS, DOK ĆE SE UPIS OBAVITI OD 7. DO 12. JULA.