Objavljeni su konačni rezultati male mature, a sada sledi popunjavanje liste želja. Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete, kaže da je bilo 6.600 prigovora, kao i da je 93 odsto prigovora bilo upućeno prvostepenoj, a ostalih sedam odsto drugostepenoj komisiji.