TV "Galaksija 32" IZ ŠTAMPE JE IZAŠAO 50. BROJ ZBORNIKA RADOVA NARODNOG MUZEJA U ČAČKU. U PUBLIKACIJI JE OBJAVLJENO 15 RADOVA, KAO I IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU OVE USTANOVE ZA 2020.GODINU.