TV "Galaksija 32" ZADACI ZA ZAVRŠNI ISPIT ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA PO REČIMA ĐURA CERANIĆA, DIREKTORA OŠ "RATKO MITROVIĆ", PRIPREMLJENI SU U SKLADU SA VAŽEĆIM PREDMETNIM STANDARDIMA U OBRAZOVNOM SISTEMU, KAO I U SKLADU SA PROGRAMIMA I SADRŽAJIMA PREDMETA KOJI SE TESTIRAJU. NA TERITORIJI ČAČKA ZAVRŠNI ISPIT SE GODINAMA USPEŠNO REALIZUJE.