Mladom Luki Crepuljareviću iz Semegnjeva uručeno je 10 ovaca iz konkursa Eko Agrara.