Grad Čačak formirao je dve komisije za procenu štete na objektima koja je nastala nakon eksplozije u kompaniji "Sloboda". Prema rečima gradonačelnika Miluna Todorovića, građani mmogu i sami da prijave štetu na pisarnici u zgradi opštine svakog radnog dana.