Danas je održana dvadeseta sednica gradskog Veća Grada Čačka, na kojoj je usvojeno 12 tačaka. Pored ostalog, usvojen je predlog o povećanju kapaciteta vrtića u vlasništvu Grada do 20 posto, ali i povećanje kapaciteta u tri ustanove čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice.