TV "Galaksija 32" Privrednici u Srbiji se često suočavaju sa brojnim preprekama koje često nisu vidljive ili jasne. Dobijanje neke dozvole može da traje dugo i da bude komplikovano zbog nedostatka informacija šta je sve potrebno uraditi i koju dokumentaciju prikupiti kako bi se dozvola dobila. Registar administrativnih postupaka nudi informacije o svim postupcima gde zainteresovani mogu preko interneta, u par klikova, da pronađu ono što im je potrebno. Informacije o potrebnoj dokumentaciji, iznosima koje je potrebno uplatiti i na koji tekući račun, kako i gde mogu predati zahtev – sve je dostupno na jednom mestu.