Danas je održana četrnaesta sednica Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac.Pred većnicima su se na razmatranju našle 22 tačke i sve su jednoglasno usvojene.