Usvajanje novog poslovnika, završnog računa opštine Gornji Milanovac za 2020. i rebalansa za 2021. godinu , neke su od tačaka Dnevnog reda koje su obeležile danas osmu sednicu SO Gornji Milanovac.