Fakultet tehničkih nauka ove godine upisuje 47 generaciju na akademske studije i 62 na strukovne. Predviđeno je da se ove godine upiđu 323 brucoša, od toga njih 455 na budžet.