U Čačku je obeleženo je 206. godna od bitke na Ljubiću i smrti zapovednika srpske artiljerije Tanaska Rajića. Čuveni Boj na Ljubiću vođen je 6. juna 1815. godine za oslobođenje Čačka i stvaranje moderne srpske države.