Rezidba omogućava bolju pripremljenost stabala na niske temperature. Potrebno je obratiti pažnju i na sortiment jer svaka sorta zahteva drugačiju rezidbu i uzgojni oblik. Ako se uradi orezivanje, voćka će imati više snage u slučaju pojave niskih temperatura, odnosno, mraza.