Zlakusko lončarstvo upisano je 16. decembra 2020. godine na Svetsku listu nematerijalnog kulturnog nasleđa sveta koju vodi UNESCO. Priznata tehnika nematerijalnog kulturnog nasleđa sastoji se u izradi keramičkih posuda namenjenih pripremi hrane sa materijalom sačinjenim od gline i minerala kalcita. Od njega se spiralno zida posuda na grnčarskom kolu. Predmet se kasnije predgreva u sušari, a potom peče na otvorenoj vatri od 700 stepeni. To je način izrade posuda koji je u selu Zlakusa kod Užica poznat preko 300 godina.