Odlazak mladih doveo je do situacije da je fudbalski klub Omladinac iz Zablaća imao deficit upravo omladinskog kadra. Pre godinu dana Zoran Janković, koji se iz Holandije vratio u rodni Čačak, stupio u kontakt sa rukovodstvom kluba i svoju akademiju fudbala doveo upravo u ovaj klub sa namerom da ga osnaži i da deca i mladi, osim treninga, stiču znanja o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.