Usvajanje odluke o završnom računu Opštine Gornji Milanovac za 2020. i prvi rebalans budžeta za 2021. godinu, među najvažnijim su usvojenim tačkama na zasedanju Opštinskog veća gornjomilanovačke Opštine.