TV "Galaksija 32" OSIM PRAVLJENJA DIVLJIH DEPONIJA, U NAŠEM GRADU JE SVE VIŠE I DRUGIH SLUČAJEVA NESAVESNOG PONAŠANJA GRAĐANA, KOJI ŠTETU NANOSE I OŠTEĆUJUĆI KONTEJNERE I RECIKLAŽNA OSTRVA. NAJSVEŽIJI PRIMER TOGA POJAVIO SE U ATENICI. RADNICI JKP "KOMUNALAC" UKAZALI SU NA TO DA SU KONTEJNERI U ULICI 304 U ATENICI GURNUTI U ATENIČKU REKU, A U OVOJ MESNOJ ZAJEDNICI OŠTEĆEN JE I ZID NA RECIKLAŽNOM OSTRVU. U CILJU SPREČAVANJA OVAKVIH DELA I ZAŠTITE ŽIVOTNE, SREDINE NADLEŽNI APELUJU NA SUGRAĐANE DA VODE BRIGU O NAČINU I MESTU ODLAGANJA OTPADA .