TV "Galaksija 32" ZBOG NEDOVOLJNIH PRIMANJA I EKONOMSKE KRIZE SVE VIŠE PENZIONERA JE PRINUĐENO DA RADI. PREMA PODACIMA KOJE POSEDUJE UDRUŽENJE SINDIKATA PENZIONERA SRBIJE OD MILION I 700 HILJADA PRIPADNIKA TREĆE ŽIVOTNE DOBI U NAŠOJ ZEMLJI, PREKO 300 HILJADA JE PONOVO ZASNOVALO RADNI ODNOS. RAZLOG TOME JE VISINA PENZIJE.