U MZ Bioska u Užicu asfaltiran je putni pravac od 1,5 km kojeg koristi više od 20 domaćinstava, a vrenost radova je 1 275 000 dinara.