TV "Galaksija 32" U GALERIJI RISIM PROMOVISANA JE NOVA KNJIGA UMETNOST I STVARNOST DR SAŠE RADOJČIĆA,PROFESORA NA FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU.KNJIGA JE ŠTAMPANA U EDICIJI RAVNOTEŽA ČIJI JE IZDAVAČ UG NADEŽDA PETROVIĆ