Osnovna škola "Filip Filipović" obeležila je svoj Dan, onako kako to nalaže epidemiološka situacija, skromno. Učenici su nekoliko dana izvodili različite vrste radionica, kojima je obeležen Dan škole.