TV "Galaksija 32" PRIPADNICI TREĆEG DOBA, ČIJA SU PRIMANJA MANJA OD PROSEČNE PENZIJE U REPUBLICI, A NISU KORISTILI BESPLATNO BANJSKO LEČENJE, MOĆI ĆE TO PRAVO DA OSTVARE U NAREDNOM PERIODU. KONKURS ZA ODLAZAK PENZIONERA ZA DESETODNEVNU BESPLATNU REHABILITACIJU U OVDAŠNJIM BANJAMA, O TROŠKU FONDA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA TRAJE DO 31. MAJA.