TV "Galaksija 32" U ČAČANSKOM KRAJU JE SETVA KUKRUZA ZAVRŠENA. POD OVOM KULTUROM ZASEJANO JE OKO 11 HILJADA HEKTARA. IAKO JE SETVA KASNILA, STRUČNJACI KAŽU DA TO NEĆE UTICATI NA VISINU PRINOSA, AKO U NAREDNOM PERIODU BUDU NORMALNI VREMENSKI USLOVI. KUKURUZ JE TRENUTNO ILI U FAZI NICANJA ILI U FAZI DO TRI LISTA. PREPORUKA STRUKE JE DA SE PRISTUPI ZAŠTITI OD KOROVA