Đorđe Vukadinović iz Stanišića, osnivač je LIKOVNOG SIMPOZIJUMA „VUKADINOVIĆ“, koji je nastao 2013. godine. Danas je to Udruženje “Vukadinović“. Od 15. maja u KC radi i stvara 20 slikara i skulptora u novom međunarodnom sazivu Udruženja „Vukadinović“.