Skupština grada Užica je donela odluku o pristupanju izradi Plana razvoja grada Užica za period od 2021-2028. godine. U skladu sa tom odlukom, sastankom Koordinacionog tima otpočele su pripremne aktivnosti za izradu najvišeg planskog dokumenta jednog grada.